Šachty pro jezírková čerpadla, UV lampy aj.

Zahradní jezírka jsou uměle vybudovaná vodní díla s nutností neustálé péče o kvalitu vody, pokud není zajištěn trvalý přítok vody čisté. Před samotnou výrobou jsme vše konzultovali s lidmi, kteří mají zkušenosti v tomto oboru, abychom se vyvarovali případných chyb a nedostatků, s důrazem na co nejjednodušší údržbu, aby byla filtrace maximálně funkční, spolehlivá a dostatečně dimenzována. Filtraci dělá především filtrační materiál a jeho plocha – asi zjistíte že malá filtrace s až neuvěřitelným výkonem nebude ta správná (čím déle se filtrovaná voda zdrží ve filtraci, tím je čištění vody účinější).

Pochopitelně nestačí samotná filtrace, ale je potřeba také dostatečně dimenzované čerpadlo (konstruované pro provoz 24 hodin denně), popř. vzduchování (urychluje proces biorozkladu), UV lampa („likviduje řasy“) a skimmer („sbírá“ plovoucí nečistoty). Všeobecně se doporučuje osázet na +/- 30% vodní plochy jezírka rostliny (další pomocník filtrace, snižují obsah dusíkatých látek ve vodě, vhodná dekorace). Podstatný vliv na kvalitu vody v jezírku má také samotné umístění jezírka, jeho tvar (ideálně bez slepých ramen a ostrůvků bránících optimální cirkulaci vody), sklon břehů, spádování dna, pravidelná výměna/doplňování vody +/- 5% objemu jezírka alespoň jednou týdně, způsob krmení ryb a pod.

V případě potřeby vyrobíme na zakázku dle dodaných rozměrů šachtu pro čerpadlo, UV lampu, nádrž pro přezimování ryb a pod.

 

Fotogalerie