Tříkomorové septiky

Nespornou výhodou septiků je bezporuchový a bezúdržbový provoz s nulovými náklady – není třeba el. energie – čímž jsou vhodné nejen pro objekty s nepravidelným provozem, ale i pro RD apod.

Výpočet objemu septiku dle ČSN 75 6402
V = a . n . q . t (m3)
a = součinitel kalového prostoru (1,5)
n = počet uživatelů (x)
q = specifická spotřeba vody (0,15)
t = doba zdržení čištěné vody (3-5 dní)


Tříkomorové septiky: kruhové k obetonování
typ rozměrmax. počet osobobjem m3cena bez DPH+ biofiltrem
KTS-2ø 1,45 x 1,5(+0,3)m22,312 500,----
KTS-4ø 1,9 x 1,5(+0,3)m44,218 900,----


Hranaté samonosné pochozí, materiál - PP desky o síle 15mm

typrozměr (d x š x v)max. počet osobobjem m3cena bez DPH + biofiltrem
MTS-32x1x1,5(+0,3)m33,019.900,- + 7.000,-
MTS-53x1x1,5(+0,3)m54,526.900,- + 8.000,-
MTS-73x1,5x1,5(+0,3)m76,7533.900,- + 8.000,-
Septiky jsou určeny k obsypání zeminou s osazením do nezpevněné zelené plochy jako pochozí, bez potřeby většího zatížení. V případě potřeby většího zatížení je nutno septik obetonovat. Plastový poklop za příplatek 500,- bez DPH .